Skip to toolbar

สาเหตุของรอยย่นบนมือ เวลาอยู่ในน้ำ

สาเหตุของรอยย่นบนมือ เวลาอยู่ในน้ำ

รอยย่นบนนิ้วมือที่เกิดเวลาโดนน้ำนานๆ มีสาเหตุมาจากการที่ร่างกายเจอความชื้นเพิ่มขึ้น และเข้าใจว่าสภาพแวดล้อมอาจลื่น ผิวบริเวณนิ้วมือจึงเริ่มปรับตัวเองให้เกิดรอยย่น เพื่อที่คุณจะสามารถจับวัตถุที่มีพื้นผิวเรียบได้ง่ายขึ้น

Admin

Admin

ผมชื่อ ถาวร ศรีเสนพิลา ชอบในการเขียนโปรแกรมภาษาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น JAVA, PHP, C/C++, Visual Basic, Swift, Dart และหลงใหลการออกแบบฐานข้อมูล ปัจจุบันยังคงศึกษาพัฒนาความรู้ตัวเองอย่างต่อเนื่อง